Få driftsmeldinger

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg for å motta meldinger om driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanlegg.

Varsling om driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanlegg:

Vi bruker telefonvarsling ved driftsforstyrrelser på kommunens vann- og avløpsanlegg. Du får en tekstmelding/sms på mobiltelefonen, mail og/eller en automatisk oppringning til fasttelefon. 

Vi henter kontaktinformasjon for varsling fra det nasjonale kontaktregisteret. Dersom du har logget inn på en offentlig tjeneste med for eksempel MinID, har du samtidig registrert kontaktinformasjonen din i Kontaktregisteret.

Hvis du er usikker på om du står oppført med korrekt kontaktinformasjon, eller du aldri har vært logget inn på en offentlig tjeneste tidligere, kan du oppdatere din kontaktinformasjon og/eller registrere deg i kontaktregisteret på nettsidene til norge.no.

For bedrifter henter vi kontaktinformasjonen fra enhetsregisteret.

Hvis du har behov for å motta flere varslinger for en adresse i tillegg din oppføring i offentlige registre, kan du legge dem inn som tilleggsoppføring på varslemeg.no.

Vi anbefaler at bedrifter registrerer kontaktpersoner slik at bedriften også får relevant informasjon for å raskt kunne håndtere driftsforstyrrelser.