Regnskap

Regnskap ivaretar på vegne av administrasjonen det overordnede ansvaret for regnskapsføring i Rana kommune.

I tillegg til at regnskapskontoret selv utfører viktige oppgaver på regnskapsområdet, innebærer dette også at regnskapskontoret har viktige oppgaver knyttet til oppfølging og veiledning av kommunens enheter i oppgaver på regnskapsområdet.