Stenger vei og kryss på Selfors

Blir stengt i cirka ni timer kommende mandag. 

I forbindelse med arbeidene som pågår på Selfors blir Ormenggata fra hus nummer 2 til nummer 12, samt krysset Soleiebakken, stengt mandag 24. juni fra klokken 11 til cirka klokken 20. 

Årsaken til stengingen er at det skal utføres boring og trekking av overvannsrør. Dette inngår i den pågående utskiftingen av vann- og avløpsledninger i siste del av Engveien samt Ormenggata og Soleiebakken. Anleggsarbeidene startet i april og er planlagt ferdig i november. 

Prosjektet omfatter:

  • oppgraving og utskifting av ca. 600 meter veg, vann og avløp, der ca. 300 meter blir med styrt boring og rørfornying.
  • utlegging av nye stikkledninger for vann, spillvann og overvann til private boliger.
  • reetablering av berørt vei, innkjørsler og tilstøtende arealer.

Prosjektet har et budsjett på 27 mill kroner, og det er PK Strøm AS som utfører arbeidet for Rana kommune. 

Kart over gater med symboler som viser hvor det skal utføres gravaarbeider. Illustrasjon - Klikk for stort bilde