Søk driftstilskudd til lag og foreninger innenfor kultur

Søk innen 15. mars. 

Driftstilskuddet er en økonomisk støtte som kan dekke løpende kostnader til å opprettholde normal drift av en frivillig kulturorganisasjon eller -forening. Dette kan være utgifter til for eksempel:

 • honorarer og lønn
 • leie av lokaler
 • utstyr
 • vedlikehold og andre kostnader knyttet til organisasjonens daglige drift. 

Tilskudd til drift vurderes ut fra økonomi, aktivitetsnivå og hvem aktiviteten retter seg mot.

Søknadsfrist er 15.mars. 

Hvem kan søke

For å søke om driftstilskudd må oppfylle følgende krav:

 1. Dere må være hjemhørende i Rana kommune.
 2. Foreninger med barn og unge mellom 13–20 år prioriteres, men andre kan også søke om tilskudd
 3. Dere kan ikke utestenge grupper eller enkeltpersoner på grunn av religion, etnisitet, sosial eller politisk tilhørighet og dere må ha åpne muligheter for medlemskap. 
 4. Dere må ha minst 20 medlemmer som betaler kontingent.  

Slik søker du

For å søke om driftstilskudd må du fylle ut et digitalt søknadsskjema. Før du starter utfyllingen av søknad er det lurt å finne frem opplysninger og vedlegg som søknaden skal inneholde. Ved å logge deg inn med BankID, får du tilgang til å mellomlagre søknaden, og gjenbruke den ved en senere anledning. 

Hvilke opplysninger må være med i søknaden?

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer, e-post, organisasjonsnummer og bankkontonummer.
 • Siste godkjente årsmelding og regnskap, og budsjett for inneværende år.
 • Egenkapital per 31.12. siste år
 • Årsresultat per. 31.12. siste år
 • Oversikt over antall medlemmer i alderen 0-13 år, 13-20 år og over 20 år

Klikk her for å komme til søknadsskjema

Hva skjer etter at søknad er sendt inn?

Søknader om støtte til kulturprosjekter blir behandlet politisk i utvalg for oppvekst og kultur,  trolig 23. april eller 28. mai.  

Når utvalg for oppvekst og kultur har behandlet søknaden, vil søkere motta svar på søknaden innen tre uker. Søkere som får tildelt tilskudd, vil få informasjon om når utbetaling skjer i et vedtaksbrev. 

Her finner du møteplan og sakspapirer for utvalg for oppvekst og kultur

Regelverket 

Forskriften om tildeling til kulturelle formål i Rana, Nordland, forteller deg om de ulike tilskuddsordningene innenfor kulturfeltet, hva reglene er, og hvem som kan be om støtte:

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana, Nordland

Informasjon om tilskudd til idrett, friluftsliv og lekeplasser i Rana kommune finner du ved å trykke på denne lenken

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kultursjef Jørgen Kjærsund

Rådgiver Anniken E. Nordland

Ansikt i betong som stikker ut av en betongsøyle. Foto - Klikk for stort bilde Roger Marthinsen