Skal fastsette sørsamisk parallellnavn for Helgeland

Domstoladministrasjonen ønsker å navnsette Helgeland tingrett og Helgeland jordskifterett på sørsamisk.

Helgeland - Helgelaante

oppstart av sak etter stedsnavnloven

Ny navnesak er startet for sørsamisk parallellnavn for Helgeland. Det er domstoladministrasjonen som ønsker å navnsette Helgeland tingrett og Helgeland jordskifterett på sørsamisk. Det foreligger foreløpig tilråding fra Sametinget om skrivemåten Helgelaante. Nærmere informasjon finner du i vedlagte dokumenter (se under).

Kommunen har frist 5. mars for å sende høringsuttalelse til Sametinget med kopi til Kartverket. Eventuelle lokale uttalelser skal rettes til kommunen merket saksnummer 2023/3579. 

Spørsmål kan stilles til saksbehandler Trond Ø. Møllersen på tlf. 91302432.

21 Oppstart av navnesak 2023-404 – Helgelaante, sørsamisk navn på landskapsområdet Helgeland (PDF, 290 kB)

22 Helgelaante_ Helgeland - Sametinget foreløpig tilråding (PDF, 114 kB)

Tingretten - Klikk for stort bildeTingretten Rana kommune