Her er de som skal styre Rana de neste fire årene

Nytt kommunestyre er konstituert og politiske representanter til råd, utvalg og styrer er valgt - her finner du oversikten.   

Kommunestyre

Arbeiderpartiet: Geir Morten Waage, Carina Hoff-Johansen, Lars Yngve Frøysa, Peter Eide Walseth, Lene Madsen Stien, Sissel Hanne Ånonli Holdahl, Marit Wisthus, Fransisca Kappfjell Herbst, Tor Arne Strøm, Nils Notler, Gerd Helene Jakobsen, Lars Egil Sætermo

Høyre: Anita Lill Sollie, Mari Præsteng, Joachim Hjartøy, Unni Johanne Andersen, Hans Eivind Myrnes, Gaute Ove Larsen, Christine Schybaj Antonsen

Rødt: Alf Helge Straumfors, Lena Mari Fiskkjønnli Myrheim, Gerd Leonora Forseng

Venstre: Mats Hansen

Senterpartiet: Hilde Lillerødvann, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Karl Hans Rønning, Johan Petter Johansen Røssvoll, Kent Inge Ingebrigtsen

SV: Ingrid Lorentzen Kildal, Anita Munch Kulset

Industri- og Næringspartiet: Jonny Ronesen, Allan Andreas Johansen, Malin Ronesen-Nystad, Line Merete Lund

Fremskrittspartiet: Nina Veronica Mikkelborg, Kristoffer Einvik, Eve A. Pedersen Rødfjell

(Oversikten fortsetter under bildet)

37 mennesker på gruppebilde på trapp foran rådhus. Foto - Klikk for stort bildeRana kommunestyre for perioden 2023-2027. Roger Marthinsen, Rana kommune

Formannskap

Geir Morten Waage (Ap), Anita Sollie (H), Lars Yngve Frøysa (Ap), Hans Myrnes (H), Carina Hoff-Johansen (Ap), Mari Præsteng (H), Lene M. Stien (Ap), Hilde Lillerødvann (Sp), Karl Hans Rønning (Sp), Allan Johansen (INP), Nina Veronica Mikkelborg (Frp), Alf Helge Straumfors (Rødt), Mats Hansen (V)

 

Ordfører

Geir Morten Waage (Ap)

 

Varaordfører

Anita Lill Sollie (H)

 

Utvalg for miljø, plan og ressurs (MPR)

Hans Myrnes (leder, H), Lars Eigil Sætermo (nestleder, Ap), Mari Præsteng (H), Fransisca Kappfjell Herbst (Ap), Steinar Jørgensen (H), Lina Veronica Eide (Ap), Johann Petter Røssvoll Sp), Jonny Ronesen (INP), Nina Veronica Mikkelborg (Frp), Mads Sivertsen (Frp), Arnt-Ivar Lillevik (Rødt), Ingrid Lorentzen Kildal (SV)

 

Utvalg for helse og omsorg

Peter Walseth (leder, Ap), Unni Andersen (nestleder, H), Marit Wisthus (Ap), Gaute Larsen (H), Lene M. Stien (Ap), Jarl-Håkon Olsen (Ap), Knut Bjarne Derås (Sp), Silje Pedersen (INP), Kristoffer Einvik (Frp), Lesley Ann Smith (Rødt), Annette Sønvisen (V)

 

Utvalg for oppvekst og kultur         

Carina Hoff-Johansen (leder, Ap), Christine Schybaj Antonsen (nestleder, H), Nils Notler (Ap), Trond Olsen (H), Tor-Arne Strøm (Ap), Sissel Holdahl (Ap), Kent Inge Ingebrigtsen (Sp), Malin Ronesen-Nystad (INP), Ronja Karita Kristensen (Frp), Gerd Leonora Forseng (Rødt), Sven Henriksen (SV)

(Oversikten fortsetter under bildet)

To menn og en kvinne samlet. Foto - Klikk for stort bildeHans Myrnes, Carina Hoff-Johansen og Peter Eide Walseth skal ede henholdsvis MPR-utvalget, kultur- og oppvekstutvalget og helse- og omsorgsutvalget. Roger Marthinsen, Rana kommune

Kontrollutvalg

Martin Bråteng (leder, Sp), Eve Rødfjell (nestleder, Frp), Gerd Jakobsen (Ap), Marte Præsteng (H), Ingrid Johannessen (Rødt), Morten Einar Edvardsen (Ap), Stein-Kyrre Killi (Rødt)

 

Partssammensatt utvalg og arbeidsgiverutvalg

Geir Waage (leder, Ap), Anita Sollie (nestleder, H), Carina Hoff-Johansen (Ap), Lars Nielsen (Rødt), Knut Bjarne Derås (Sp), Nina Veronica Mikkelborg (Frp)

 

Representanter til Kommunenes Sentralforbund (KS)

Geir Waage (Ap), Anita Sollie (H), ), Nina Veronica Mikkelborg (Frp), Knut Bjarne Derås (Sp)

 

Representanter til Polarsirkelrådet (Indre Helgeland interkommunalt politiske råd)

Ordfører (Geir Waage, Ap), Johan Petter Røssvoll (Sp)

 

Representantskapet i Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF)

Geir Morten Waage (Ap), Carina Hoff-Johansen (Ap), Lars Yngve Frøysa (Ap), Veronica Ugedahl (H), Joachim Hjartøy (H), Petr Skjolden Fagereng (Rødt), Haakon Hanssen (Frp), Anne Kari Snefjellå (Sp), Allan Johansen (INP), Maria Rausandaksel (SV)

 

Havnestyre - Mo i Rana Havn KF                                   

Tor Arne Strøm (styreleder), Bergit Svenning (nestleder), Mette Hansen (brukerrepresentant), Leif Sagen (brukerrepresentant), Johnny Ronesen, Hilde Lillerødvann, Frode Forsmo (ansattrepresentant)

 

Styre og representantskap i Digitale Helgeland

Styremedlem: Rådmann (Robert Pettersen)

Representantskap: Ordfører (Geir Waage, Ap)

 

Eldreråd

Dag Østerdal (leder, utdanningsforbundet), Einar Eide (Ap), Sissner Ove Olsen (Frp), 

Tordis Monsen Villinger (Landsforbundet for offentlige pensjonister), Anne Lindbak Hågensen (Rana kommunale pensjonistforening), Erika Sagli (Rana kommunale pensjonistforening), Elsa Petra Eriksen (Fagforbundet)

 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse

Sissel Holdahl (politisk valgt, Ap), Ernly Eriksen (politisk valgt, SV), Barbara Priesemann (SAFO), Hege Tengs Jensen (FFO), Dagfinn Granheim (FFO) 

 

Representanter til Rana kommunale studentråd

Carina Hoff-Johansen (Ap), Kristoffer Einvik (Frp)