Boligsosial fagdag - sett av datoen!

Rana kommune inviterer boligaktører til boligsosial fagdag 17. oktober. 

Målgruppen er alle som jobber med bolig, boligsosialt arbeid eller er interessert i boligutviklingen i Rana.

Målet med dagen er å styrke og sette søkelys på det boligsosiale arbeidet og boligutviklingen i kommunene. Dagen skal bidra til kunnskapsdeling og være en arena for samhandling.

Er du interessert i bolighistorie, ulike perspektiv på boformer og hvordan vi kan møte boligutfordringene i fremtiden? Da er denne dagen noe for deg!

Vi møter blant annet fagkapasiteter fra OBOS, OsloMet og Sintef, avdelingsdirektøren i Husbanken, og lokale boligutviklere.

Programmet finner du nedenfor. Hvis du ønsker, kan du melde deg på her. Deltakelse er gratis, og det serveres lunsj.

For nærmere informasjon, kontakt boligkoordinator Sveinung Haugen på telefon 95 90 31 81 eller e-post sveinung.haugen@rana.kommune.no.

Program

Tid 

Innlegg  

08.30-08.40  

Velkommen – Rana kommune v/Ordfører Geir Waage  

08.40-09.30  

Bolighistorie – OBOS v/arkitekturhistoriker Anne-Kristine Kronborg  

09.30-10.00  

Ny boligmelding, boligsosial lov og virkemidler - Husbanken v/Seniorrådgiver Geir-Ove Meland og seniorrådgiver Linn Edvardsen 

10.00-10.15  

Pause  

10.15-10.30  

Rana kommunes boligstrategi - Mål og satsingsområder  
v/Rana kommunes boligkoordinator Sveinung Haugen, og kommunaldirektør helse og mestring Sissel Karin Andresen 

10.30-11.30  

Morgendagens boformer - er kollektive boformer et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? - SINTEF Community v/seniorforsker Solvår Wågø 

11.30-12.15  

Matpause  

12.15-13.00  

Bofellesskap for alle generasjoner – OsloMet v/førsteamanuensis Kristin Støren Wiggum (Teams)  
Vindmøllebakken i Stavanger, et konkret eksempel på kollektiv boform i praksis 

13.00-13.15  

Lokal boligutvikling - Helgeland boligbyggerlag v/daglig leder Morten Sæterhaug. 
- boligmarkedet i Rana 

13.15-13.30  

Lokal boligutvikling – v/Ranheim 
Lokal boligutvikling og/eller alternative boformer.  

13.30-13.45  

Pause  

13.45-14.30  

Boligsituasjonen fremover – v/Kommunaldirektør helse og mestring, Sissel Karin Andersen 

 

Avslutning og veien videre v/Boligkoordinator Sveinung Haugen  

Det tas høyde for endringer i programmet. 

Velkommen til en spennende fagdag i oktober!