Serveringsbevilling

 

Du trenger serveringsbevilling hvis du skal åpne et serveringssted hvor det serveres mat og/eller drikke, eller du skal åpne et serveringssted med alkoholservering.

Dette må du legge med søknaden

  • bekreftelse på bestått etablererprøve 
  • firmaattest
  • målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • leiekontrakt

Det er gratis å søke. Det tar ca. fem uker å få svar etter at søknaden er sendt inn.

Søk om serveringsbevilling her

Vilkår for å få serveringsbevilling

  • eier og daglig leder av selskapet som søker serveringsbevilling må ha uklanderlig vandel
  • daglig leder for serveringsbevillingen må være myndig og ha bestått etablererprøve for serveringssted

Lover og forskrifter

Serveringsloven.

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen, samt motvirke illojal konkurranse.