Etablererprøve (Serveringsloven)

Skal du drive med servering må du som hovedregel ha serveringsbevilling. For å få serveringsbevilling må daglig leder ved virksomheten ha bestått prøve i serveringsloven. Denne prøven kalles etablererprøve.

Etablererprøve (Serveringsloven)

Meld deg på ved å ringe servicetorget på telefon 75 14 50 00. Tidspunktet for prøven tilpasses deg.

  • Etablererprøven om Serveringsloven skal etter forskriftene avlegges på maks 90 minutter. (Dersom du har lese- og skrivevansker kan du få 30 minutter ekstra tid. Dette må dokumenteres.)
  • Det er tillatt med ordbok.
  • Du får elektronisk tilgang til lover og regler.
  • Gyldig legitimasjon MÅ tas med ved prøveavleggelsen.
  • Du må også ha med egen Ipad eller PC.
  • Dersom du skal avlegge både kunnskapsprøve og etablererprøve, kan du gjøre dette på samme dag.
  • Det må betales et gebyr på 400 kroner. Dersom du ikke består prøven så må det betales 400 kroner ved ny oppmelding. Beløpet kan betales direkte på servicetorget, eller vi kan sende deg en faktura dersom du ønsker det.

 

Her kan du teste dine kunnskaper - etablererprøven

 

Læremateriell

Læremateriell kan bestilles hos:
vinn.no