Når trenger jeg utslippstillatelse?

Hvis du ønsker å ha vann og avløp på hytta, trenger du i de fleste tilfellene utslippstillatelse. Ta gjerne kontakt med oss før du kjøper et avløpsanlegg eller et "vannsystem uten innlagt vann". 

Hvis du har et rør eller en ledning ut av bygningen, trenger du utslippstillatelse.

Du må søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvann hvis du skal ha innlagt vann. Se hva som regnes som innlagt vann lenger ned på denne siden. 

Vær oppmerksom på at det er egne restriksjoner for avløpsanlegg i nedslagsfelt til drikkevann

I Straumen er det strengere rensekrav enn normalt ved utslipp til sjø. Informasjon om strengere rensekrav i Straumen (PDF, 90 kB)

Hvilke toalettløsninger krever utslippstillatelse?

Du må søke om utslippstillatelse for alle toalettløsninger med vannklosett, inkludert vakuumtoalett. Også når

  • toalettet forsynes med vann fra en mindre vanntank
  • det er innlagt vann
  • det ikke er innlagt vann 
  • avløpet ledes til en tett tank 
  • restoverskuddet av urin føres til terreng

Hva regnes som innlagt vann og krever utslippstillatelse?

  • ​Vann fra et vannverk, en brønn, et borehull, en vanntank, en bekk eller liknende som ledes via et rør, en ledning, en hageslange, en takrenne eller lignende inn i bygningen. Dette gjelder også sommervann.
  • Innvendige vanntanker eller lignende som til sammen er større enn 25 liter, selv om du bærer vannet inn.

Hva regnes ikke som innlagt vann?

Du trenger ikke utslippstillatelse hvis du 

  • bærer inn vann som forbrukes fra bøtter eller vanntanker som til sammen ikke rommer mer enn 25 liter
  • har en utvendig vannpost, for eksempel sommervann fra en bekk