Skal avløpsanlegget plasseres nært andres eiendom, vei, jernbane eller liknende?