Må jeg ha utslippstillatelse?

Hvis du har rør eller ledning ut av bygningen, må du ha utslippstillatelse. 

Hvis du skal ha innlagt vann og avløpet ikke kan knyttes til et kommunalt avløpsanlegg, må du søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvannet.  

Vær oppmerksom på at det er egne restriksjoner for avløpsanlegg i nedslagsfelt til drikkevann.

 

Når trenger jeg ikke utslippstillatelse?

Du trenger ikke utslippstillatelse hvis du har

  • kun gråvann i små mengder. Forutsetningen er at du ikke har innlagt vann. 
  • biologisk toalett uten restutslipp av urin
  • forbrenningstoalett uten restutslipp av urin
  • utedo. Dette trenger du i de fleste tilfellene ikke å søke om.