Kommunedelplan for naturmangfold

Vi mennesker skal forvalte naturen på en slik måte at de plantene og dyrene som finnes naturlig kan ha levedyktige bestander. Vi skal også sørge for at variasjonen av naturtyper og landskap blir opprettholdt.

Dette skal vi gjøre gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme en bærekraftig bruk av naturressursene.

I Rana har vi en egen plan for naturmangfold. (PDF, 4 MB)

Planen skal gi både politikerne og oss som jobber i kommunen bedre kunnskap. Den skal også gjøre kommunen bedre rustet til å drive naturforvaltning og gjøre naturmangfoldet mer synlig.  

Du kan lese mer om naturforvaltning hos Miljødirektoratet.