Nasjonalparkkommune

Rana kommune er en nasjonalparkkommune og den kommunen i landet som har vernet størst areal som nasjonalpark.

Hva er en nasjonalparkkommune?

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Kommunen skal aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve nasjonalparkene og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdiene blir tatt vare på.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med de tilgrensende verneområdene, er det mest intakte og sammensatte naturområdet i hele landet. Det er også det eneste området i landet med sammenhengende naturvern fra kysten til svenskegrensa.

 

Les mer om Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Nordland nasjonalparksenter