Fjellrev

I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og områdene rundt, finner vi én av landets største bestander av fjellrev.

Fjellreven er ett av Norges mest utryddingstruede pattedyr. 

Du kan lese mer om fjellreven på miljøstatus-sidene til Miljødirektoratet.