Fjellrev

I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og områdene rundt finner vi én av landets største bestander av fjellrev.

Fjellreven er ett av Norges mest utryddingstruede pattedyr. Du kan lese mer om fjellreven på miljøstatus-sidene til Miljødirektoratet.