Reindrift

I Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark beiter rein fra alle tre reinbeitedistriktene i Rana - Saltfjellet reinbeitedistrikt, Ildgruben reinbeitedistrikt og Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt. 

Reinen har vært i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark siden siste istid. Den er en del av økosystemet i parken og området er regnet som det eldste og viktigste området for samiske kulturminner sør for Finnmark. 

Tamreindrifta har røtter tilbake til 1500-tallet og det finnes en rekke spor og kulturminner i området som teltplasser, hellere, forrådskammer og stabbur, samiske offersteiner, dyregraver, kjørespor og annet.

Hva skal du gjøre hvis du møter rein?

Å møte rein i naturen er en flott opplevelse. Men hva gjør du hvis du er så heldig å møte rein på turen?

  • Hold hunden i bånd. Reinen kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Men husk at du alltid skal ha kontroll på hunden din. 
  • Ta gjerne en omvei hvis du ser beitende rein.
  • Hvis det kommer rein i din retning - sett deg på huk og vent til reinen har passert.
  • Ikke forstyrr rein som oppholder seg på snø på varme sommerdager. Reinen beveger seg til fjells eller til vindfulle plasser for å komme unna insekter og få beitero.
  • Meld fra til politiet eller reinbeitedistriktet hvis du oppdager skadet eller død rein.

 

Vær oppmerksom på at reinen er ekstra sårbar om våren etter en tøff vinter. Det er også om våren at simlene kalver. Hvis simla blir skremt bort fra kalven, er det fare for kalvens liv. Når du møter rein om våren må du derfor stoppe opp og vurdere hvor du kan gå uten å skremme dyrene. Snu og ta en annen vei hvis det er nødvendig.