Kjøring på barmark

Hvis man skal få lov til å kjøre på barmark, må man ha helt spesielle behov for kjøringen.