Motorferdselsutvalget

Motorferdselsutvalget behandler noen av søknadene om kjøring med snøskuter og alle søknadene om kjøring på barmark.

Søknader som motorferdselsutvalget skal behandle, må være levert inn senest tre uker før møtedato.

Her finner du møtedatoene, hvem som er medlemmer i utvalget og hvor møtene er.

Sakslister til møtene finner du i artikkelen om møteplaner og saksdokumenter.