Motorferdselsutvalget

Motorferdselsutvalget behandler noen av søknadene om kjøring med snøskuter og alle søknadene om kjøring på barmark.

Søknader som motorferdselsutvalget skal behandle, må være levert inn senest tre uker før møtedato.

Møtedatoer 2022

Høsthalvåret:

  • torsdag 15. september
  • torsdag 20. oktober
  • torsdag 17. november
  • fredag 9. desember 

Sted: møterom Klokkerhagen, 1. etasje i rådhuset. Alle dagene klokka 10.00.

Sakslister til møtene finner du i artikkelen om møteplaner og saksdokumenter. 


Medlemmer

Utvalget har tre medlemmer. De er valgt for perioden 2019-2023. 

Jan Erik Arnøy (AP) (leder) - vararepresentant Hans Myrnes (H)
Mari Præsteng (H) - vararepresentant Lone Lysholm (SV)
Johan Petter Røssvoll (SP) - vararepresentant Johnny Ronesen (FrP)

Varamedlemmene er personlige.

 

Vårhalvåret 2022 hadde utvalget møter på disse dagene:  

  • torsdag 20. januar
  • torsdag 17. februar
  • torsdag 10. mars
  • torsdag 7. april
  • torsdag 28. april
  • torsdag 16. juni