Rana kommunes miljøvernpris

Kommunen vurderer hvert år tildeling av Rana kommunes miljøvernpris.

Prisen kan går til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger eller andre som har markert seg innen miljøvern i Rana, eller på andre måter styrket Rana som en bærekraftig miljøkommune.

Tiltak som kommer i betraktning kan være

  • at noe er gjenopprettet til den opprinnelige tilstanden
  • prosjekter for å hindre at jord, vann, luft, plante- og dyreliv, landskap, bygninger eller andre fysiske elementer blir ødelagt og/eller forurenset
  • å utvikle og innføre ressurser og miljøvennlig teknologi
  • andre forebyggende prosjekter eller aktiviteter for å bekjempe ødeleggelse og forurensing av et ytre miljø

 

Vedtektene for miljøvernprisen finner du her (PDF, 73 kB)

Hvem kan levere forslag til kandidater?

Både enkeltpersoner og sammenslutninger kan fremme forslag til priskandidater. 

Kommunen står fritt til å velge blant de forslagene som er kommet inn. Kommunen kan også selv foreslå kandidater og tildele prisen til disse, selv om det er kommet inn forslag utenfra. Alle kandidatene blir vurdert etter de samme kriteriene. 

Kommunen kan enkelte år også velge å avstå fra å tildele prisen. 

Send forslaget til oss på e-post, postmottak@rana.kommune.no eller i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 

Når deles prisen ut?

Prisen deles ut på høsten. Tidspunktet blir annonsert på tjenesteportalen vår.