Rana kommunes miljøvernpris

Rana kommune vurderer årlig tildeling av Miljøvernprisen.

  • Prisen kan gå til enkeltpersoner, bedrifter, foreninger eller andre som har markert seg innen miljøvern i Rana eller på andre måter styrket Rana som bærekraftig miljøkommune. 
  • Utførte tiltak som kommer i betraktning kan være: 
    • gjenoppretting til opprinnelig tilstand
    • hindre ødeleggelse og forurensning av jord, vann, luft, plante- og dyreliv,  landskap, bygninger eller andre fysiske elementer.
    • utvikling og innføring av ressurser og miljøvennlig teknologi, eller andre forebyggende tiltak for å bekjempe ødeleggelse og forurensing av et ytre miljø