Rana kommunes byggeskikkpris

Rana kommune vurderer årlig tildeling av Byggeskikkprisen.

  • Byggeskikkprisen tildeles byggherre/tiltakshaver og kan gis til: 
    • Bebyggelse; nybygg, tilbygg, påbygg, restaurering-/ombyggingsprosjekter, utbyggingsfelt o.l.
    • Uteanlegg; parker/ byrom, samferdselsanlegg, skolegårder, idrettsanlegg, uteareal i forbindelse med bedrift/ kontor/ forretning/ industribygg/ boligkompleks m.m. (nye anlegg, eller oppgradering av eksisterende)