Havmannprisen

Havmannprisen har som formål å fremme nordnorsk litteratur og går til en forfatter med markant nordnorsk tilknytning. 

Ved tildelingen vektlegges bøker med litterære og fortellermessige verdier som kombinerer kvalitet med folkelig appell.