Oppstartstilskudd

For å stimulere til et bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter i Rana kan det gis oppstartstilskudd. Tilskuddet kan gis til nystartede foreninger i Rana. Søknadsfrist er 15. mars.

Nystartede foreninger kan søke tilskudd fra Rana kommune. Søknadsfrist er 15. mars. 

Prinsipper for tildeling av tilskudd

  1. Tilskuddet fastsettes til kr. 5 000.
  2. Det kan gjøres unntak om minimum 12 medlemmer.

 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

  1. Søkers navn, adresse, telefonnummer, e-post, organisasjonsnummer og  bankkontonummer.
  2. Budsjett, målsetning og handlingsplan.

 

Slik søker du om oppstartstilskudd

Søknad om oppstartstilskudd sendes på per post eller epost til Rana kommune. Merk gjerne søknaden "Søknad om oppstartstilskudd".

Send epost til Postmottak@rana.kommune.no

Postadressen som søknaden kan sendes til er: Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana. Søknader kan og leveres på Innbyggertorget  som ligger sammen med biblioteket i Torggata 1.

Saksbehandling

Søknader om støtte til kulturprosjekter blir behandlet politisk i utvalg for oppvekst og kultur. For å være garantert at saken skal komme med til et møte, må søknaden med nødvendig dokumentasjon være mottatt minst fire uker før møtet i utvalg for oppvekst og kultur avholdes.

Her finner du møteplanen og sakspapirer til utvalg for oppvekst og kultur

Når utvalg for oppvekst og kultur har behandlet søknaden, vil vedtaksbrev med svar på søknaden sendes ut innen tre uker. 

Regelverk

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål i Rana kommune