Elevrådsstipend

  10 000 kroner tildeles hvert år til et elevråd som har: 

  • opptrådt på en slik måte som har gjort skolens miljø mer positivt 

  • hatt aktiviteter eller tiltak som har økt trivsel og inkludering 

  • hatt aktiviteter eller tiltak for å redusere mobbing på skolen 

Hvem kan søke? 

  • Elevrådet på skolen.  

  • Skolens ledelse eller andre. 

 

Hvordan søkes du? 

  • Send skriftlig søknad der dere forteller om de ulike tiltakene og aktivitetene i skoleåret, og begrunner hvorfor akkurat deres skoles elevråd bør få dette stipendet. 

  • Søknaden sendes inn til postmottak@rana.kommune.no og merkes med «Elevrådsstipend"

  • Dere må søke innen 12.mai 

Hva skjer videre? 

  • To politikere fra utvalg for oppvekst og kultur i Rana kommune og to ungdommer fra ungdomsrådet i Rana, vil vurdere søknadene og bestemme hvem som får stipendet i år. 

  • Elevrådet som får stipend blir invitert til utvalgsmøte i slutten av mai for å få sjekken utdelt.