Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer.

Drømmestipendet skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Det deles ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr. Drømmestipendet deles ut innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. 

Hvem kan søke?

For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Hva er søknadsfristen?

Du kan søke i søknadsportalen frem til 15. november kl. 12.00.

Hvor kan jeg søke?

Søknad sendes via Drømmestipendet nettside.

 

Trykk her for å komme til Drømmestipendet nettside