Dørumstipend

Rana kommune ved Rana kulturskole mottok i mai 2009 en gave i form av et minnefond på 1.000.000,-

De private giverne har gitt føringer på hvordan kulturskolen kan bruke årlig renteavkastning av dette fond.​​​
Stipend kan tildeles musikkelever som viser særlige evner og/eller talent.
Stipendet skal brukes til musikkutdanning/opplæring.

Hvordan søke
Stipend kan søkes både av eleven selv og av læreren på kulturskolen.
Søknaden må begrunnes og det må følge med lydopptak.
Søknad og lydopptak leveres Rana kulturskole innen 30. januar.
Elever som skal søke selv må være fylt 13 år.

Tildeling av stipend
En fagjury fra Rana kulturskole behandler søknadene, og innstiller hvem som skal få stipend.
Oppvekstutvalget i Rana kommune behandler innstillingen i løpet av våren.

Utdeling av stipend
Utdeling av stipend skjer på vårparten gjennom et arrangement.
Stipendmottakere forbereder et stykke som de skal spille ved utdelingen, og spiller også på Gruben Sykehjem som del av mottaket.

Søknad sendes til:
Rana Kulturskole
Rådhusalleen 7
Postboks 173
8601 Mo i Rana
eller på epost: rana.kulturskole@rana.kommune.no

Lydopptak kan leveres som egen link til lydfil på epost.
Ta kontakt med læreren din/eller administrasjonen på kulturskolen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp og veiledning.