Barn og unge Tilskudd/inkludering

Rana kommune jobber for å inkludere barn og unge gjennom ulike tiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommuner som får statlige midler gjennom tilskuddsordningen skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Nå er tilskuddsordningen «tilskudd til inkludering av barn og unge» for 2024 lagt ut.

Her finner dere selve utlysningen Utlysning Søknadsfristen er 03 .november 2023  

Det er viktig at de som ønsker å søke på denne ordningen går inn på nettsiden for å gjøre seg kjent med ordningen i forkant av en søknad. Det anbefales at alle som skal søke leser veilederen nøye.

Bufdirs søknadsportal skal brukes ved søknad om midler.

Kommunen vil rangere søknadene som kommer inn før 19.januar 2024, Bufdir vil etter dette gjennomgå søknadene og vurdere hvem som skal bli tildelt midler.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Kommunens kontaktperson for ordningen er; Anne Skar Gabrielsen, tlf: 95 25 44 68