Barn og unge Tilskudd/inkludering

Rana kommune jobber for å inkludere barn og unge gjennom ulike tiltak og samarbeid med frivillige organisasjoner.

Kommuner som får statlige midler gjennom tilskuddsordningen skal ha en knutepunktfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.

Knutepunktfunksjonen skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen.

Informasjon om ordningen finner dere på Bufdir sine nettsider.Tilskudd,bufdir 

Nå er tilskuddsordningen «tilskudd til inkludering av barn og unge» for 2023 lagt ut

Her finner dere selve utlysningen Utlysning Søknadsfristen er 18.november 2022  

Det er viktig at de som ønsker å søke på denne ordningen går inn på nettsiden for å gjøre seg kjent med ordningen i forkant av en søknad. Det anbefales at alle som skal søke leser veilederen nøye.

Bufdirs søknadsportal skal brukes ved søknad om midler.

Kommunen vil rangere søknadene som kommer inn før 20.januar 2023, Bufdir vil etter dette gjennomgå søknadene og vurdere hvem som skal bli tildelt midler.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Kommunens kontaktperson for ordningen er; Anne Skar Gabrielsen, tlf: 95 25 44 68