Søknad treningstid

Her finner du informasjon om søknad treningstid i kommunale idrettsanlegg.

Det er Moheia Fritidspark som har ansvaret for fordeling av treningstimer i kommunale idrettsanlegg.

Følgende anlegg inngår i ordningen:

 • gymnastikksaler:
  • Hauknes Barneskole
  • Lyngheim Barneskole
  • Selfors Barneskole (rives vår 2022)
  • Båsmo Barneskole
 • Ranahallen
 • gymnastikksal i Ranahallen
 • Moheia bad
 • fotballbaner:
  • Sagbakken Stadion
  • Moheia Kunstgress (forbeholdt bedriftsidretten etter kl. 21.00 på hverdager)
  • Selfors Kunstgress (bare noen få timer)
  • Gruben Kunstgress (bare noen få timer)

Barneskolene disponerer en gymnastikksal/enhet.

Ungdomsskolene disponerer 2 gymnastikksal/enheter.

Leietakerne MÅ være ute av anleggene før kl 21. Dette med tanke på låsing samt sikkerhet i anleggene. På fotballbanene skal all aktivitet være avsluttet før kl. 23.00. Lag som ikke benytter seg av tildelt treningstid må melde fra om dette slik at salene og fotballbanene ikke blir stående ubenyttet.

Send søknadsskjema på mail til:

Roy.millerjord@rana.kommune.no

Søknadsskjema for kommunale idrettsanlegg (PDF, 89 kB)