Søknad treningstid

Her finner du informasjon om hvordan du søker treningstid i kommunale idrettsanlegg.

Det er Moheia Fritidspark som har ansvaret for fordeling av treningstimer i kommunale idrettsanlegg.

Følgende anlegg inngår i ordningen:

  • gymnastikksal på Hauknes Barneskole
  • gymnastikksal på Lyngheim Barneskole
  • gymnastikksal på Selfors Barneskole
  • gymnastikksal på Båsmo barneskole
  • Ranahallen
  • gymnastikksal i Ranahallen
  • Moheia bad

 

Leietakerne MÅ være ute av anlegget før kl 21. Dette med tanke på låsing samt sikkerhet i anlegget. Og for alle anlegg gjelder at lag som ikke benytter tildelt treningstid må melde fra om dette slik at salene ikke blir stående ubenyttet.

Send søknadsskjema på mail til:

Roy.millerjord@rana.kommune.no

Søknadsskjema for kommunale idrettsanlegg (PDF, 89 kB)