Søknad treningstid

Det er Moheia Fritidspark som har ansvaret for fordeling av treningstimer i kommunale idrettsanlegg.

Følgende anlegg inngår i ordningen:

  • gymnastikksal på Hauknes Barneskole
  • gymnastikksal på Lyngheim Barneskole
  • gymnastikksal på Selfors Barneskole. Rives høsten 2021
  • gymnastikksal på Båsmo Ungdomsskole
  • Ranahallen
  • gymnastikksal i Ranahallen
  • Moheia bad

Barneskolene disponerer en gymnastikksal/enhet.

Ungdomsskolene disponerer 2 gymnastikksal/enheter.

Leietakerne MÅ være ute av anlegget før kl 21. Dette med tanke på låsing samt sikkerhet i anlegget. Og for alle anlegg gjelder at lag som ikke benytter tildelt treningstid må melde fra om dette slik at salene ikke blir stående ubenyttet.

Send skjema på mail til:

Roy.millerjord@rana.kommune.no

Søknadsskjema (PDF, 89 kB)