Søknad treningstid

Her finner du informasjon om søknad treningstid på kommunale fotballbaner.

Det er Moheia Fritidspark som har ansvaret for fordeling av treningstimer på kommunale fotballbaner.

Fotballbaner:

  • Sagbakken Stadion
  • Moheia Kunstgress ( forbeholdt bedriftsidretten etter kl. 21.00 på hverdager)
  • Selfors Kunstgress (bare noen få timer)
  • Gruben Kunstgress (bare noen få timer)

Treningstider:

Frist for å søke om treningstider er satt til 30. februar. Det er viktig at denne datoen overholdes slik at vi får ut planen for trening før 1. mars. Da har lagene god tid til planlegging før seriestart hver vår.

Treningstider for barn og ungdom opp til og med 19 år er gratis på kommunale anlegg. Trening for lag over 20 år har betalende satser i dag. Priser for dette finner dere på våre nettsider.

Kamper:

Kamper for barn og ungdom opp til og med 19 år har ikke kampavgift.

For seniorkamper er det betalende satser. Pr. 1 august 2021 er satsen for en seniorkamp kr. 2500,- pr. kamp.

Aktivitet:

All aktivitet skal være avsluttet på anlegget før kl. 23.00. Lagene som er på anlegget skal rydde etter hver trening og alt søppel skal legges i søppeldunker som finnes på de forskjellige anleggene.

Send søknadsskjema på mail til:

Roy.millerjord@rana.kommune.no

Søknadsskjema for kommunale fotballbaner (PDF, 89 kB)