Kampoversikt

Her finner du oversikt over kamper som spilles på kommunale fotballbaner.

For å finne kampoversikt / kamp oppsett kan du gå til følgende adresse:

Fotball.no

  • Søk etter anlegg.
  • Skriv inn eks. Moheia kunstgress / Sagbakken med flere.       
  • Velg bane / dag / uke / måned og du får frem terminlisten.