Har du glemt noe?

Her finner du informasjon om hvor du finner gjenglemte klær og håndduker.

Gjenglemte klær og håndduker legges i egne kasser som står i inngangspartiet til anlegget vårt. Vi tar vare på alt som blir gjenglemt. Etter noen uker rydder vi i kassene og setter det på lager. Etter noen måneder blir det som ikke er hentet destruert.