Har du glemt noe?

Gjenglemte klær og håndduker.

Gjenglemte klær og håndduker legges i egne kasser som står i inngangspartiet vårt. Vi tar vare på alt som blir gjenglemt. Etter noen uker, rydder vi i kassene og setter det på lager. Det som ikke blir hentet, blir kastet.