Baderegler

Her er badereglene som gjelder for moheia bad

 • Barn under 10 år, eller ikke svømmedyktige, har kun adgang sammen med svømmedyktig voksen over 18 år.
 • Alle brukere benytter Moheia Bad på eget ansvar. 
 • Før du går i svømmehallen, eller badstue, skal håret, og hele kroppen vaskes. All vask foregår naken.
 • Badetøy skal benyttes.
 • Varmebassenget skal være et rolig område. Stuping, hopping og ballspill er ikke tillatt inne i varmebassenget.
 • All bruk av rusmidler er forbudt. 
 • Personer som har åpne sår eller bandasje, vil bli vist bort av Moheia Bads personell. 
 • I strømkanalen følger man med strømmen. Det er ikke lov å henge igjen på kanten. Dette kan medføre farlige situasjoner. 
 • Springing/løping er forbudt inne i svømmehallen. 
 • Medbragt mat og drikke skal ikke nytes i anlegget. 
 • Det er forbudt med tyggegummi og snus i svømmehallen. 
 • Det skal tas hensyn til andre brukere. skubbing/spruting på og underdragning av andre er forbudt. 
 • Stuping er kun tillatt på den dype delen av 25-metersbassenget. 
 • Snorkel og svømmeføtter er ikke tillatt brukt under vanlig folkebad. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Baneskillere som er lagt ut skal henge i fred. 
 • Alle brukere skal vise hensyn til andre, herunder også ved ankomst. Sko skal derfor settes på anvist plass i hyllene. 
 • Verdisaker tas med på eget ansvar. Egne oppbevaringsbokser kan benyttes. Tøy og verdisaker tas med hjem etter bruk. 
 • Brukere skal rette seg etter henvisninger fra lærer/instruktør og/eller badevakt.
 • Hvis ikke henvisningene blir fulgt kan dette medføre utestengelse fra Badet.