Baderegler

Her er badereglene som gjelder for moheia bad

 • Barn under 10 år eller ikke svømmedyktige (barn eller voksen) har kun adgang sammen med svømmedyktig badende voksen over 18 år og skal være under oppsyn av nevnte person.
 •  Alle brukere benytter Moheia Bad på eget ansvar. 
 • Før en går i svømmehallen eller badstue, SKAL håret og hele kroppen vaskes med shampoo og såpe. All vask foregår naken.
 • Badetøy benyttes, badeshorts kan benyttes uten undertøy
 • Varmebassenget skal være et rolig område. Stuping, hopping og ballspill er ikke tillatt inne i bassenget.
 • All bruk av rusmidler er forbudt. 
 • Personer som har smittsomme sykdommer, åpne sår eller bandasje, eller som er beruset, vil bli vist bort av Moheia Bads personell. 
 • I strømkanaler følger man med strømmen, ikke heng igjen i kanter og vannsklie da dette kan medføre farlige situasjoner. 
 • Springing/løping er forbudt inne i svømmehallen. 
 • Medbragt mat og drikke skal ikke nytes i anlegget. 
 • Det er forbudt med “tyggegummi” og snus i svømmehallen. 
 • Det skal tas hensyn til andre brukere - skubbing/spruting på, og underdragning av andre er forbudt. 
 • Stuping KUN tillatt på den dype delen av 25-metersbassenget. 
 • Snorkel og svømmeføtter er ikke tillatt brukt under vanlig folkebad, dette av sikkerhetsmessige årsaker.
 • Baneskillere som er lagt ut skal henge i fred. 
 • Alle brukere skal vise hensyn til andre, herunder også ved ankomst. Sko skal derfor settes på anvist plass i hyllene. 
 • Verdisaker tas med på eget ansvar. Egne oppbevaringsbokser kan benyttes. Tøy og verdisaker tas med hjem etter bruk. 
 • Brukere skal rette seg etter henvisninger fra lærer/instruktør og/eller badevakt.
 • Hvis ikke henvisningene blir fulgt kan dette medføre utestengelse fra Badet.