Rana Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i hver kommune, og består av alle idrettslag i kommunen som er medlem i Norsk Idrettsforbund (NIF).

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Og være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsene og kommunen. 

Rådet fordeler lokale idrettsmidler til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF

Finn ditt idrettsråd på Norges idrettsforbund sine nettsider:

Finn ditt idrettsråd her

Her kan du kontakte Rana idrettsråd: leder@ranaidrettsraad.no