Klokkerhagen elvepark

Klokkerhagen er et større friluftsområde i Mo i Rana. Området strekker seg fra Ranfjorden via Ranelva opp mot Mofjellet. Elveparken benyttes flittig av Ranas innbyggere. Men også mange tilreisende er brukere av området.

Turløypenett med mange aktivitetstilbud

I dag er det bygget ut et omfattende turløypenett med mange aktivitetstilbud. Løypa er 12 kilometer lang (tur/retur) og godt skiltet. På Revelneset er det bygget en enkel trimbu. På sikt planlegges det å utvide turveinettet fra Revelen langs Ranelva og ut til Ranfjorden. Det er også ønskelig å knytte endepunktet Hallveibekken til Mofjellet og til Skistua.

Turkart for Klokkerhagen elvepark

Fasiliteter i området

En større gressfotballbane med to garderober og publikumstoaletter ligger sentralt i området. I tillegg er deler av området ombygget til nærmiljøanlegg. Anlegget har sandvolleyballbane, handikaptoalett, vannpost for drikkevann, lekeplass og rasteplass med dobbel grill. To mindre gressløkker benyttes til ballspill og solingsplass. Når temperaturen i elva innbyr til bading, er det et yrende liv her.