Friluftskartlegging

Kartleggingen gir kartfesta informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv. Dette er nyttig informasjon for kommunale planleggere, grunneiere og lokalt reiseliv.

Gå til Miljødirektoratets Naturbase kart   

For å se friluftsområder i Rana, må du velge det i kartlagslisten til venstre på nettsiden, og zoome deg til området på kartet.