Lavterskel Helse

Lavterskel Helse er et lavterskel helsetilbud til mennesker som sliter med rusavhengighet, og til de som er pårørende til mennesker med rusavhengighet. Vi har taushetsplikt.

Vi er tilgjengelig på telefon 952 54 126 og 952 54 127 alle hverdager 08.00 - 16.00

Hva koster det?

Med lavterskel menes det at tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra fastlege eller timebestilling for å ta kontakt med oss. Heller ikke for å motta våre tjenester. 

Tillit, trygghet og respekt er viktig for Lavterskel Helse. Tilbudet skal gjenspeile behovet til deg som oppsøker oss. Derfor ønsker vi at våre tjenester evalueres og utvikles i tett samarbeid med deg.

Hva tilbyr vi?

  • samtaler, råd og veiledning om fysisk og psykisk helse, rus, smittevern og skadereduksjon
  • informasjon om andre aktuelle tilbud i hjelpeapparatet
  • deler ut rent brukerutstyr og beholdere for urent utstyr
  • bistår med kontakt opp mot øvrige hjelpeapparat som lege, tannlege, sykehus, Nav bl.a
  • graviditetstest
  • vi kan bistå med vaksinering
  • vurdere sår og utføre sårstell
  • samtale med pårørende
  • vi kan komme på hjemmebesøk til deg
  • samarbeid med andre aktører

Hvem er vi?

Lavterskel Helse er en utadrettet tjeneste, som utgjør et bindeledd mellom personer med rusmiddelproblemer og de ordinære hjelpesystemene. I tillegg vektlegges det å legge til rette for smittevern og skadereduksjon. Lavterskel Helse består av sykepleier og sosionom. Vi har taushetsplikt!

Følg oss gjerne på Facebook