Individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og/eller rusproblemer som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært lønnet arbeid.

 

Hvordan få tilbudet?

 

Det er behandlerne ved den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten som henviser til IPS. Jobbspesialistene blir da en integrert del av behandlingsteamet.

 

Åtte prinsipper for Individuell jobbstøtte (IPS)

 

  • målet er ordinær, lønnet jobb
  • deltagelse på bakgrunn av arbeidssøkers eget ønske
  • individuell jobbstøtte er en integrert del av behandlingen
  • jobbsøk skjer ut fra deltagerens interesser og ferdigheter
  • individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske ytelser
  • jobbsøk starter raskt og senest etter 1 måned
  • systematisk jobbutvikling ut fra arbeidssøkers preferanser
  • oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset

 

Om individuell jobbstøtte (IPS)

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeidet tett om videreutvikling av IPS i Norge.

Oppdatert informasjon om IPS med nyheter, dokumentasjon, verktøy og hospiteringer finner du på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA).