Hvem kan få tilbudet?

Boligtjenesten er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Du kan søke om tilbudet fra kommunen dersom du

  • av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • har behov for særlig tilpasset leilighet og tjeneste på grunn av funksjonshemning

Søk helse- og omsorgstjenester