Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseierne må signere på søknaden. 
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Slik søker du

Søk om å slette seksjoneringen (PDF, 94 kB)

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Hva koster det? 

Det er gratis å slette seksjonering.