Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen av en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av eiendommen. Hvis kun enkelte seksjoner skal slettes, søker du om reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseierne må signere på søknaden. 
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

Slik søker du

Søk om å slette seksjoneringen (PDF, 94 kB)

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg i posten til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. 

Hva koster det? 

Det er gratis å slette seksjonering.