Kommunale avgifter

Kommunale avgifter eller eiendomsgebyrer er vann- og avløpsgebyr og tilsynsgebyr for spredte avløp (septik). Eiendomsskatten og festeavgiften sender vi ut sammen med de kommunale eiendomsgebyrene.

Feiegebyr betaler du hver gang du har hatt besøk av feieren, og renovasjonsgebyr sender Helgeland Avfallsforedling IKS ut.

Hvordan betaler du?

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato.

Hovedregelen er fire fakturaer i året med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember, hvis du ikke selv velger noe annet. 

Målt vannforbruk avregnes og faktureres i mars.

Eiendommer med kommunale avgifter på under 1 000 kroner per år faktureres for hele beløpet ved en av terminene.

Årlig avgift inntil 2 000 kroner faktureres over to terminer.

Hvordan får jeg månedlig faktura?

Du må først inngå avtale om e-Faktura eller Avtalegiro. Dette gjør du i nettbanken din.

Totalbeløpet må være mer enn 2000 kroner for å velge månedlig faktura. 

Du velger hvor ofte du vil ha faktura fra kommunen på Min side. Gå til Min side

På Min side får du også oversikt over eiendomsgebyrer og fakturahistorikk for eiendommer du eier i Rana.