Kommunale avgifter

De kommunale avgiftene, eller eiendomsgebyrene, er det du betaler for vann og avløp. Hvis du har spredte avløp (septik), er tilsynet for det også en del av de kommunale avgiftene. 

Eiendomsskatten og festeavgiften er ikke gebyr, men kommunen sender ut faktura på dem sammen med de kommunale eiendomsgebyrene.

Feiegebyr betaler du hver gang du har hatt besøk av feieren.

Faktura for renovasjonsgebyret får du fra Helgeland Avfallsforedling IKS.

Hvordan betaler du?

Du får tilsendt fakturaen i god tid før du må betale den (forfallsdatoen).

Hovedregelen er at du får fire fakturaer i året. Hvis du ikke velger noe annet, har fakturaene forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. 

De eiendommene som har kommunale avgifter på under 1 000 kroner i året, faktureres for hele beløpet på én av terminene. De eiendommene som har kommunale avgifter på inntil 2 000 kroner i året, får beløpet fordelt på to terminer. 

Kommunen avregner og fakturerer det målte vannforbruket for eiendommene i mars. 

Hvordan får du månedlig faktura?

Du må først inngå avtale om e-Faktura eller Avtalegiro. Dette gjør du i nettbanken din.

Totalbeløpet må være mer enn 2 000 kroner for å velge månedlig faktura. 

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over eiendomsgebyrer og fakturahistorikk for de eiendommene du eier i Rana.  Her kan du også velge hvor ofte du vil ha faktura fra kommunen.