Kommunale avgifter

Kommunale avgifter eller eiendomsgebyrer er vann- og avløpsgebyr og tilsynsgebyr for spredte avløp (septik). Eiendomsskatten og festeavgiften sender vi ut sammen med de kommunale eiendomsgebyrene.

Feiegebyr betaler du hver gang du har hatt besøk av feieren, og renovasjonsgebyret sender Helgeland Avfallsforedling IKS ut.

Hvordan betaler du?

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdatoen.

Hovedregelen er at du får fire fakturaer i året. Disse har forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember, hvis du ikke selv velger noe annet. 

Det målte vannforbruket for eiendommene avregnes og faktureres i mars. 

Eiendommer som har kommunale avgifter på under 1 000 kroner per år, faktureres for hele beløpet på én av terminene.

Årlig avgift på inntil 2 000 kroner faktureres over to terminer.

Hvordan får jeg månedlig faktura?

Du må først inngå avtale om e-Faktura eller Avtalegiro. Dette gjør du i nettbanken din.

Totalbeløpet må være mer enn 2000 kroner for å velge månedlig faktura. 

Logg inn med ID-porten for å få oversikt over eiendomsgebyrer og fakturahistorikk for eiendommer du eier i Rana.  Her får du også velge hvor ofte du vil ha faktura fra kommunen.