Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten blir vedtatt av kommunestyret hvert år. Kommunestyret vedtar 

  • den årlige skattesatsen 
  • hvilke eiendommer som skal få fritak for eiendomsskatt 
  • om kommunen skal ha bunnfradrag eller ikke

Eiendomsskattegrunnlaget for 2024 er 70 prosent av den boligverdien som er oppgitt i skattemeldingen din for 2022.  Dette gjelder for boliger som kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten for. 

Kommunestyret har vedtatt at for 

  • boliger uten formuesgrunnlag 
  • fritidseiendommer 
  • næringseiendommer 

skal de kommunale takstene fra den siste alminnelige takseringen benyttes. I Rana ble den gjennomført i 2023, for utskriving i 2024.    

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt? 

Logg inn med ID-porten for å se eiendomsskatten din direkte på denne siden.

Betaling av eiendomsskatten 

Kommunen sender ut faktura på eiendomsskatten sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene.

Du velger selv hvor ofte du ønsker å motta faktura fra kommunen.