Servicetorget kan hjelpe

Her kan du få svar på enkle spørsmål og få hjelp til å bestille time hos en saksbehandler.

 

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@rana.kommune.no

Telefon: 75 14 50 00
 

Ta kontakt med en byggesaksbehandler
 

Bestill time med en byggesaksbehandler

 

Forhåndskonferanse

Du kan alltid ringe til kommunen og be om et møte med en byggesaksbehandler for å avklare ting du lurer på om en byggesøknad. 

Hvis du har har mange spørsmål om en byggesøknad kan det være lurt å be om en forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse avholdes før en eventuell søknad sendes til kommunen. Forhåndskonferanse kan kreves av søker selv eller av kommunen. Forhåndskonferansen er et avklaringsmøte mellom partene. Den skal bidra til at tiltakshaver får belyst aktuelle problemstillinger ved byggeprosjektet og får vite relevante krav og forutsetninger for den videre saksbehandlingen. 
 

Be om forhåndskonferanse


Veiledning om forhåndskonferanse (PDF, 88 kB)