Innbyggertorg

Velkommen til Rana kommunes innbyggertorg, en ny møteplass for deg som trenger informasjon, veiledning eller hjelp fra kommunen.

Innbyggertorget er etablert for å hjelpe innbyggere, lag og foreninger og næringsliv med informasjon om kommunale tjenester. 

Du finner oss i samme lokaler som Rana bibliotek i Torggata 1

Dette kan du få hjelp til på innbyggertorget:

•  veiledning i kommunale tjenester, booking av saksbehandler og hjelp til søknader      

•  leie av torgplasser, Mo samfunnshus, Klokkerhagen og kattefeller

•  betaling av kommunale faktura  

•  utlevering av kort for forflytningshemmede (HC-kort)

•  etablerings- skjenke- og serveringsprøve

•  salg av kino- og kulturbilletter i kinosalen

•  publikums-PC 

•  skanne, kopiere og attestere dokumenter 

 

Innbyggertorget er åpent for publikum:

mandag og fredag kl 10:00 - 15:00  

tirsdag, onsdag og torsdag kl 09: 00 - 15:00

 

Sentralbordet/innbyggertorget: 

Telefon 75 14 50 00 mandag 09:00 - 15:00 og tirsdag - fredag kl. 08:00 - 15:00

 

Velkommen til oss