Bygge bolig eller fritidsbolig

Rollen din i en byggesak er å være tiltakshaver. Det betyr at du er bestilleren, mens fagfolk lager søknaden og følger opp søknadsprosessen for deg. 

Hva må du gjøre hvis du skal bygge en ny bolig eller en ny fritidsbolig?

  • Hvis du skal bygge en ny bolig eller fritidsbolig, kan du ikke søke selv. Søknaden må utarbeides av fagfolk. Ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, en entreprenør eller en arkitekt. 
  • En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firma som skal jobbe med byggeprosjektet.
  • Du kan selv sjekke hvilke muligheter du har til å bygge på eiendommen din. Finn informasjon om eiendommen din og hva du har lov til å gjøre.
  • Du må overlate prosjekteringen og utførelsen til fagfolk, som du må inngå avtaler med. Firma må erklære ansvarsrett for ulike fagområder.
  • Hvis du har erfaring med bygging, kan du stå ansvarlig som selvbygger for hele eller deler av utførelsen. 
  • Direktoratet for byggkvalitet har en komplett oversikt over gjeldende lov- og regelverk på sine sider.

Her finner du mer informasjon om å bygge bolig og fritidsbolig

Veiledning om å bygge enebolig og fritidsbolig (PDF, 174 kB)

Informasjon om utslippstillatelse

 

Skjema og veiledning for bolig og fritidsbolig