Vann- og brannskade (Restverdiredning)

Vann i kjeller, brannskade, pulverskade, andre akutte skader på bygning.

Restverdiredning (RVR) yter førstehjelp.

Bestill RVR

Ring 110 Nordland på tlf: 75 54 68 50

RVR

Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen.
Tjenestens mål er å redde mest mulig verdier ved branner, vannlekkasjer m.m.