Tilrettelegging for brannvesenet

Rana kommune seksjon for brann og redning har utarbeidet en veiledning om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i Rana kommune. 

Veiledningen retter seg mot regulerings- / byggesaker i Rana kommune, hvor kravene i TEK17 § 11-17 skal ivaretas.

Veiledningen kan også benyttes for eksisterende bygninger hvor det er ønske/krav om bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats.

Veileder Rana brannvesen Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap (PDF, 2 MB)

Veiledningen er utarbeidet for å komplettere kravene om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap jf. § 11-17 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17), med tilhørende veiledning (VTEK17). Denne veiledningen gir løsninger som utdyper TEK17 og VTEK17.

Løsningene i veiledningen er tilpasset brannvesenet i Rana sin beredskap mot brann og ulykker.