Tilskuddsordninger

Rana kommune har ingen tilskuddsordninger for bytte av ovn.

Tilskuddsordninger for endring av fyringsanlegg

Enkelte kommuner har ordninger for tilskudd når man bytter ut eldre forurensende ovner med nye rentbrennende ovner. Rana kommune har ingen slike tilskuddsordninger.

Enova har flere tilskudd til energitiltak i boliger. Du kan lese mer om dette på Enova sine internettsider.

Enova gir ikke tilskudd til utskifting av vanlige vedovner. Dersom du har en gammel ovn (produsert før 1997) kan det allikevel være lurt å bytte denne ut med en ny rentbrennende ovn. Nye ovner utnytter brenselet bedre enn gamle ovner, noe som betyr at du vil bruke mindre ved.