Røykvarsler og brannslukningsutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha røykvarsler eller brannalarmanlegg. Alle boliger og fritidsboliger skal også ha brannslukningsapparat eller brannslange.

Røykvarsler

Røykvarslere er det viktigste kjøpet du gjør for å redde livet i en eventuell brann. Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje.

Brannslukningsapparat og brannslange

Alle boliger og fritidsboliger skal være utstyrt med godkjente slokkemidler.

Har du spørsmål om røykvarslere og brannslukningsutstyr.

Ta gjerne kontakt med kommunens seksjon for brann- og redning. Kontaktinformasjon finner du i vår artikkel om kommunens seksjon for brann og redning.

Relatert

Brannalarmanlegg