Kurs og øvelser

Rana kommune seksjon for brann og redning tilbyr og organiserer opplæring og kurs. Aktiviteten er rettet mot virksomheter, private og andre brannvesen i tillegg til eget korps.

Vi tilbyr:

Rana kommune seksjon for brann og redning kan tilby de fleste typer kurs innen brannvern. Kurs og øvelser tilrettelegges til den enkelte virksomhets behov. Det følgende viser noe av hva vi kan tilby:

Høy kompetanse

Rana kommune seksjon for brann og redning har mannskaper med høy kompetanse. Dette er kompetanse vi utnytter når vi tilbyr kurs- og servicevirksomhet. I tillegg samarbeider vi blant annet med Ambulansetjenesten og Politiet i forbindelse med kurs.

Ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon eller for å avtale kurs eller øvelser:

Brannrådgiver: Cato Johannessen

E-post: cato.johannessen@rana.kommune.no

Tlf: 75 14 58 10