Kurs og øvelser

Rana kommune seksjon for brann og redning tilbyr og organiserer opplæring og kurs. Aktiviteten er rettet mot virksomheter, private og andre brannvesen i tillegg til eget korps.

Høy kompetanse

Rana kommune seksjon for brann og redning har mannskaper med høy kompetanse. Dette er kompetanse vi utnytter når vi tilbyr kurs- og servicevirksomhet. I tillegg samarbeider vi blant annet med Ambulansetjenesten og Politiet i forbindelse med kurs.