Gass og brannfarlig væske

Noen bor slik til at de kan oppbevare et par gassflasker og mindre mengder rødsprit og bensin hjemme. Om du bor i et leilighetskompleks, bygård eller på andre måter bor tett sammen med andre, kan det være regler som begrenser slik oppbevaring.

Hvor mye kan jeg oppbevare?

Sikkerhetstiltak ved oppbevaring og bruk av brannfarlig gass

  • Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte.
  • Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller eller andre rom under terreng, eller på loft.
  • Følg leverandørens anvisning ved bruk av apparater og utstyr – apparater beregnet for utendørs bruk må ikke brukes innendørs.
  • Sørg for god ventilasjon ved bruk.
  • Flyttbare gassovner må ikke brukes i rom der folk sover.

Sørg også for at det er ryddig og ikke lagres brennbare materialer som papp eller papir der du oppbevarer brannfarlig væske.

Relatert

Forskrift om håndtering av farlig stoff 

Veiledning til forskrift om håndtering av farlig stoff